Konferencje,
spotkania i wydarzenia
Sagitum 2020
 
21 lutego 2020
Sagitum S.A., Rzeszów
W czasie wydarzenia nasi goście Pan Tomasz Babiarz przedstawi aktualne trendy rynkowe w systemach zarządzania produkcją. Warsztaty będą poświęcone tematyce doskonalenia procesów zarządzania produkcją, w szczególności obszarów planowania oraz harmonogramowania.
14 lutego 2020
Sagitum S.A., Rzeszów
W czasie wydarzenia nasz gość Pan dr Arkadiusz Lewicki przedstawi aktualne trendy rynkowe związane z rozwiązaniami klasy RPA. Warsztaty będą poświęcone tematyce wykorzystaniu botów (robotów programowych) w optymalizacji procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwach.
31 stycznia 2020
Sagitum S.A., Rzeszów
W czasie wydarzenia nasz gość Pani Aneta Janeczko oraz Pan dr Paweł Dobrzański przedstawią aktualne trendy rynkowe w branży logistycznej. Warsztaty będą poświęcone tematyce systemów WMS i kompleksowemu zarządzaniu magazynem z wykorzystaniem nowoczesnych systemów logistycznych.
29 listopada 2019
Sagitum S.A., Rzeszów
Kluczową częścią warsztatu będzie omówienie kompleksowych i wielowymiarowych analiz na podstawie danych posiadanych przed przedsiębiorstwo.
08 listopada 2019
Sagitum S.A., Rzeszów
Celem wydarzenia jest prezentacja agilowej metodyki wdrożenia systemów typu workflow oraz omówienie wprowadzenia do analizy procesów biznesowych.
29 października 2019
Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Aeropolis, Jasionka
Firma Sagitum S.A. organizuje bezpłatną konferencję kierowaną przede wszystkim do kadry zarządzającej przedsiębiorstw z terenu Polski Południowo Wschodniej.
03 kwietnia 2019
Hotel Rzeszów, Rzeszów
W czasie wydarzenia przedstawione zostaną zagadnienia, które wspomagają logistykę wewnętrzną w firmie. Opiszemy konkretne doświadczenia z klientami i ich rozwiązane problemy. Omówimy cele i rolę audytu logistycznego oraz jego wpływ na efektywność procesów magazynowych. Przedstawimy możliwe źródła dofinansowań dla przedstawianych rozwiązań. Zaproszony przez nas ekspert opowie o najnowszych trendach w logistyce.